Het gebruik van oplaadbare lithium-ion batterijen heeft in de laatste jaren een stevige vlucht genomen. Denk aan: het elektrisch opladen van voertuigen, e-bikes, interne elektrische transportmiddelen (vorkheftrucks), maar ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrische apparatuur met krachtige oplaadbare lithium-ion (tractie)batterijen. Een onderkend risico met lithium-ion batterijen is het thermisch ‘op hol slaan’ ofwel het thermal runaway effect. Een dergelijke brand is zeer moeilijk te blussen omdat vaak meerdere cellen aanwezig zijn. Een verdere escalatie van de brand kan leiden tot het vrijkomen van giftige dampen. Oorzaken van een brand kunnen zijn: ontwerp- en/of productiefouten of externe factoren (aanrijding, omgevingsbrand of blikseminslag). Ook kan veroudering of diepontlading leiden tot falen of spontane ontbranding van lithium-ion batterijen. De richtinggevende “Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers” is in juli 2020 gepubliceerd (en later dit jaar zal de PGS 37 “Lithium-ion accu’s: opslag en buurtbatterijen” verschijnen). Deze circulaire heeft betrekking op de opslag van lithium-ion energiedragers en op het gebruik van Energieopslagsystemen (EOS). Ook mobiele EOS vallen hieronder. Wij kunnen dit onderwerp binnen uw bedrijfsvoering nader onderzoeken en een degelijk plan van preventie en beheersing voor uw bedrijf opstellen.

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA