Vanaf juli 2024 komt er een verplichting voor het aanleveren van gegevens van het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van je werknemers. Oftewel de registratieplicht Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM). De WPM geldt voor organisaties met 100 werknemers of meer.

De aan te leveren gegevens zijn:

  • aantal gereisde kilometers
  • voertuigsoort
  • soort brandstof

Veel provincies bieden de tool MobilityAnalyst gratis aan, waardoor het aanleveren van de juiste gegevens makkelijker gemaakt wordt. Zo ook o.a. de provincie Overijssel. Kijk voor meer informatie op https://overijsselonderweg.nl/nieuws/wpm/