De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) 2022 is bedoeld voor bedrijven en (non-profit-)instellingen die op grote schaal hernieuwbare (duurzame) energie produceren. Of CO₂-verminderende technieken willen toepassen. Zij kunnen nu alvast hun subsidieaanvraag SDE++ 2022 in concept klaarzetten. Dit kan voor alle categorieën. Voor sommige categoriën zijn de vereisten voor een aanvraag gewijzigd. Zo kunnen meerdere bijlagen gevraagd worden bij uw aanvraag. Een en ander is terug te lezen in de brochure SDE++ 2022 welke u hier kunt vinden Brochure – SDE++ 2022_NL (rvo.nl)

Wilt u meer weten over SDE++ subsidie? Neem hiervoor contact op met info@sambv.nl.