Ten aanzien van het coronavirus blijft het advies om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Waar moet je op letten en hoe regel je dit binnen de organisatie?

Zorgplicht werkgever

De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer en voor een inrichting van de werkplek die aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer is aangepast. Dit geldt ook voor de thuiswerkplek. Dit wordt de ‘zorgplicht’ van de werkgever genoemd. De kosten die zijn verbonden aan de naleving van de Arbowetgeving, worden niet doorbelast op werknemers. Dit geldt ook bij thuiswerken. Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek is het belangrijk dat de werkgever middels gesprekken ervoor zorgt dat de werknemer ook veilig en gezond te werk gaat.

RI&E

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie (RI&E) schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren, de risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. Indien er medewerkers plaatsonafhankelijk werken dan kan een werkgever bekijken welke risico’s voor deze medewerkers minimaal in de RI&E moeten/worden opgenomen.

Eisen aan thuiswerkplek

De werkplek in de eigen woning moet worden ingericht volgens de ergonomische beginselen. Verder is de werkgever verplicht om van thuis- en telewerkers een aantal gegevens bij te houden, zoals naam en adres, leeftijd, werkzaamheden en gebruikte hulpmiddelen. De werkgever moet namelijk deze gegevens kunnen laten zien als de Inspectie SZW erom vraagt. Werkgevers moeten de thuiswerkers op de risico’s wijzen en op regelmatige basis controleren, bijvoorbeeld tijdens functioneringsgesprekken, om zo te weten of alles nog goed gaat met de werknemer.

Psychosociale arbeidsbelasting

De werkgever moet inventariseren aan welke risico’s zijn werknemers (kunnen) worden blootgesteld op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. De werkgever moet vervolgens maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren, bijvoorbeeld om werkdruk tegen te gaan. De werkgever moet zijn werknemers daarnaast informeren over deze risico’s en over de maatregelen die de werkgever heeft genomen om de risico’s te minimaliseren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nard Kroot via Nard.Kroot@sambv.nl

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA