Een afvalpreventieonderzoek is onderdeel van de omgevingsvergunning en wordt door middel van een vergunningvoorschrift verplicht gesteld. Afvalpreventie is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid in de overgang naar de circulaire economie. Wij zien dan ook een sterke toename in het aantal aanvragen voor het opstellen van een afvalpreventieplan.

Met het opstellen van een afvalpreventieplan:
– Krijg je inzicht in de afvalstromen van je bedrijf op basis van een bron- oorzaak analyse
– Krijg je inzicht in de mogelijke verbetermaatregelen om je afvalstromen te verkleinen
– Voldoe je aan jouw eventuele wettelijke verplichting die is opgenomen in jouw omgevingsvergunning
– Sorteer je voor op de circulaire transitie.

Het uitvoeren van een afvalpreventieonderzoek is verplicht voor bedrijven die meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval of 25 ton bedrijfsafval produceren.