Vanaf 2023 krijgen sommige bedrijven naast de informatieplicht ook te maken met de onderzoeksplicht energiebesparing. Veel ondernemers zien door de verschillende  regelingen door de bomen het bos niet meer. Maar waar moet je als bedrijf nu precies aan voldoen?

Wanneer heeft mijn bedrijf een informatieplicht energiebesparing?
In 2019 is de informatieplicht energiebesparing ingevoerd. Deze maatregel voor bedrijven met een elektraverbruik van >50.000 kWh en/of een gasverbruik van >25.000 Nm3 per jaar, verplicht bedrijven om iedere vier jaar te melden welke energiebesparende maatregelen, met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar, genomen zijn. Bedrijven die dus in 2019 een melding hebben gedaan, zijn in 2023 opnieuw aan de beurt voor het indienen van hun informatieplicht.

Wanneer moet mijn bedrijf voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing?
Voor bedrijven die per jaar 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas verbruiken geldt vanaf 2023 ook een onderzoeksplicht energiebesparing. De onderzoeksplicht is verbonden aan de energiebesparingsplicht. U dient als bedrijf een inventarisatie te maken van alle maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit kunnen energiebesparende maatregelen zijn maar ook maatregelen om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Moet mijn bedrijf ook een EED-Energie audit uitvoeren?
Bent u een grote onderneming met 250 fte of meer of heeft u een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen dan bent u ook verplicht om de EED-Energie audit uit te voeren.


Heeft u vragen over de informatieplicht energiebesparing, de onderzoeksplicht of de EED- Energie audit? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via info@sambv.nl.