We streven in Nederland naar een veilige en duurzame energietransitie. Waterstof (H₂) is een belangrijke en duurzame energiebron. Het kan vervoerd en opgeslagen worden met behulp van vloeibare waterstofdragers. Deze chemische stoffen kunnen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Ook is het mogelijk dat er ZZS gevormd worden tijdens het binden en afgeven van waterstof. Het RIVM heeft voor 10 veelbelovende waterstofdragers uitgezocht of er ZZS gebruikt of gevormd worden. Het RIVM beveelt aan om bij nieuwe toepassingen, zoals vloeibare waterstofdragers, waar mogelijk geen ZZS te gebruiken.