Er is een wetswijziging op komst (de ingangsdatum is nog niet definitief) waarbij bedrijven met 10 of meer werknemers in dienst, hun werknemers meer gelegenheid moeten verschaffen tot thuiswerken. Deze wijziging van de Wet flexibel werken geeft uw werknemer meer recht op thuiswerken. Met de Wet werken waar je wil wordt thuiswerken wettelijk mogelijk gemaakt. Uw werknemer kan een verzoek indienen om thuis of juist op kantoor te werken. U mag dat verzoek niet zomaar weigeren. U moet een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op dezelfde manier behandelen als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Als uw werknemer een verzoek indient om thuis te werken, dan moet u dat verzoek in beginsel accepteren. Dat geldt alleen voor werken vanaf het thuisadres (woonadres). Dat woonadres mag ook buiten Nederland liggen, maar niet buiten de Europese Unie. U mag het verzoek om thuis te werken alleen afwijzen bij belangrijke bedrijfs- of dienstbelangen.

Als uw werknemer een verzoek indient om op kantoor te werken, moet u dat verzoek in beginsel accepteren. U mag dat niet zomaar weigeren. U mag het verzoek om op kantoor te werken alleen afwijzen bij belangrijke bedrijfs- of dienstbelangen.

In de huidige Wet flexibel werken is het mogelijk een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats af te wijzen na overleg met uw werknemer. Door de nieuwe wet kan afwijzen alleen met een hele goede reden, op basis van redelijkheid en billijkheid.