Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) verplicht sommige industriële bedrijven om jaarlijks inzicht te geven in hun emissies naar het milieu via het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). In dit milieujaarverslag rapporteren bedrijven hun afval, energie- en waterverbruik, en uitstoot naar lucht en water van het voorgaande kalenderjaar. Wanneer uw bedrijf verplicht is om een e-MJV in te dienen, dan moet dit uiterlijk 31 maart geregeld zijn. 

Vanaf januari 2024 zijn er nieuwe ZZS modules toegevoegd aan het e-MJV. Bedrijven die verplicht zijn tot het indienen van een e-MJV moeten vanaf heden hun ZZS emissies vijfjaarlijks rapporteren.