Energiebesparing bij een bedrijfsverzamelgebouw

Energiebesparing bij een bedrijfsverzamelgebouw

Ook voor bedrijven die gevestigd zijn in een bedrijfsverzamelgebouw geldt uiteraard de verplichting tot het besparen van energie.Maar hoe zit dat nou? Mag het energieverbruik van de verschillende bedrijven bij elkaar opgeteld worden? De wetgeving zegt hierover het...
Waterstof en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Waterstof en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

We streven in Nederland naar een veilige en duurzame energietransitie. Waterstof (H₂) is een belangrijke en duurzame energiebron. Het kan vervoerd en opgeslagen worden met behulp van vloeibare waterstofdragers. Deze chemische stoffen kunnen Zeer Zorgwekkende Stoffen...
De CSRD rapportageverplichting

De CSRD rapportageverplichting

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds is vermeld, geldt vanaf 2024 de CSRD verplichting afhankelijk van de grootte van een organisatie. Met de richtlijn CSRD verplicht de EU grote bedrijven in Nederland om over hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren in het...
ZZS verplichting in het e-MJV

ZZS verplichting in het e-MJV

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) verplicht sommige industriële bedrijven om jaarlijks inzicht te geven in hun emissies naar het milieu via het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). In dit milieujaarverslag rapporteren bedrijven hun afval, energie- en...
Toename van afvalpreventieplannen

Toename van afvalpreventieplannen

Een afvalpreventieonderzoek is onderdeel van de omgevingsvergunning en wordt door middel van een vergunningvoorschrift verplicht gesteld. Afvalpreventie is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid in de overgang naar de circulaire economie. Wij zien...