In het bestuurlijke overleg met minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is de Omgevingswet voor de vierde keer uitgesteld. Dit is samenspraak met IPO, VNG en UvW. Oorspronkelijk zou de ingangsdatum van de Omgevingswet in 2013 zijn. Dit wordt nogmaals beperkt uitgesteld tot 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023. Volgens minister de Jonge is er meer tijd nodig om te testen, te oefenen en te zorgen voor extra ondersteuning voor provincies, gemeenten en waterschappen. De overheid wil hiermee een bundeling van 26 wetten omtrent de fysieke leefomgeving omzetten tot één wet, de Omgevingswet. Hiermee wordt er een betere en snellere besluitvorming en ruimte voor lokaal maatwerk gecreëerd. Ook is het binnen het bedrijfsleven met de intrede van de Omgevingswet gemakkelijker om projecten te starten en vergunningen aan te vragen.  Een grote verandering binnen de Omgevingswet is de begripswijziging van ‘’inrichting’’ naar ‘’milieubelastende activiteit’’. De aangewezen activiteiten staan vermeldt in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het Bal dient als richtingaanwijzer van alle milieubelastende activiteiten per bedrijfstak. Hierin worden ook de algemene regels en mogelijke vergunningsplicht per activiteit aangewezen. Echter hoeven bedrijven zelf niets te doen indien de inrichting van aard en grootte niet veranderen. Bedrijven zullen voor een inrichting geen nieuwe melding hoeven te maken en de huidige omgevingsvergunning voor de inrichting blijft geldig.