Tot 31-12-2023 kunnen aanvragen en meldingen ingediend worden via het huidige Omgevingsloket Online (OLO) of de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Aanvragen die voor 1 januari 2024 via OLO zijn ingediend, kunnen nog tot 1 juli 2024 via OLO worden aangevuld. Bedrijven kunnen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet dus nog aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot een half jaar na de datum van de inwerkingtreding.

Aanvragen die voor 1 januari 2024 via OLO zijn ingediend, kunnen nog tot 1 juli 2024 via OLO worden behandeld. Aanvragen of meldingen die voor 31-12-2023 zijn ingediend, worden volgens de oude wet afgehandeld.

Let op: Ook als een aanvraag al in concept is, of de status vooroverleg heeft, is het niet meer mogelijk om deze na 31-12-2023 in te dienen via Omgevingsloket online.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen nieuwe Omgevingswet-aanvragen en -meldingen ingediend worden via het nieuwe Omgevingsloket. Aanvragen en meldingen worden niet overgezet van het bestaande Omgevingsloket Online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar het nieuwe Omgevingsloket van DSO (het nieuwe Omgevingsloket).