In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u geinformeerd dat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit ingaat per 1 januari 2024. Deze datum is echter verschoven naar 1 juli 2024. Deze verplichting geldt voor organisaties met 100 of meer werknemers en geldt voor zowel het zakelijk verkeer als het woon – werkverkeer van uw werknemers.

De volgende gegevens worden o.a. gevraagd:

  • Het totaal aantal kilometers dat uw werknemers in een kalenderjaar heeft afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.
  • Het totaal aantal kilometers dat uw werknemers in een kalenderjaar heeft afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.

Uiterlijk 30 juni 2025 dient u de gevraagde gegevens over 2024 te rapporteren bij RVO.