Bedrijven met 100 of meer werknemers zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). De gevraagde gegevens over 2024 moeten uiterlijk 30 juni 2025 aangeleverd zijn bij RvO. Om te weten welke gegevens u precies dient aan te leveren kunt u gebruik maken van deze handreiking.

Voor bedrijven met minder dan 100 werknemers geldt de rapportageverplichting niet. Wel kunnen deze bedrijven vrijwillig en geanonimiseerd gegevens aanleveren. Deze gegevens worden dan gebruikt voor onderzoek.