De nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR 7910-1 en -2:2020 zijn in januari 2021 gepubliceerd. Deze richtlijnen vervangen de eerder verschenen versie uit 2010 en geven aanwijzingen met betrekking tot gas- en stofexplosiegevaar bij het opstellen van een gevarenzone-indeling.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Beoordeling van explosie risico’s

Op basis van een uitgevoerde risicoanalyse wordt het beschermingsniveau (of een aanvullend beschermingsniveau) van materieel in ATEX zones vastgelegd in documentatie.

  • Brandbare nevels

Brandbare nevels kunnen ook bij vloeistoffen met een hoger vlampunt een explosieve atmosfeer vormen. De gevarenzone-indeling van brandbare nevels is nu uitgezonderd in de NPR.

  • Een nieuwe gevarenzone: ‘inert gebied’

Er is een nieuwe gevarenzone gedefinieerd, het zogenaamde Inert Gebied (IG). In een inert gebied is zuurstof verdrongen door een inerte gas (inertisering).

  • Kwalificatie van personeel

De gevarenzone-indeling dient te worden uitgevoerd door personen die kennis van zaken hebben.

  • Afwijkend Gebied

Er is opgenomen dat een Afwijkend Gebied niet mag grenzen aan een gevarenzone.

  • Hoofdstuk “Werkzaamheden in ATEX zones” is uit de NPR verwijderd. Hiervoor komt een nieuwe norm. NTA 7914 “Tijdelijk gebruik van niet-ATEX apparaten in explosiegevaarlijk gebied “ is nu in ontwikkeling.

De wijzigingen in NPR 7910-1 en -2 leiden tot herbeoordeling van de ATEX zones. Ook is een aanpassing van het Explosieveiligheidsdocument (EVD) onvermijdelijk.

Adviesbureau SAM kan u hierbij helpen en/of informeren. Neem hiervoor contact op met info@sambv.nl.

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA